Leisi Kool

Ajalugu
Leisis on haridust antud teadaolevatel andmetel 1851.aastast alates, mil Veske külas Tuulingu talu väikeses kambris alustati koolitööd. 

Esimene päris koolimaja valmis aastal 1873 ja õnnistati pidulikult sama aasta 20.oktoobril. See koolimaja teenis Leisi kihelkonnakooli kuni selle likvideerimiseni ja hiljem selle järglast Leisi algkooli kuni 1923. aasta sügiseni. 

Järgmine koolimaja valmis 1927. aastal ja oli kasutusel kuni 1983. aastani, mil koliti üle uude keskkooli hoonesse. Ülevaade kooli käekäigust on talletatud Albert Seppeli kirjutatud kroonikasse ja Leisi hariduselu 150. aastapäevaks välja antud kogumikku.

Uus koolihoone valmis 1983. aastal. Kool on ehitatud eriprojekti järgi. Koolil on suur võimla, ujula (25x10) ja lasketiir. 1999. a. õpetatakse koolis lisaerialadena väike-ettevõtluse ja turismi aluseid. Võimalus on saada autojuhiload. Kuna tegemist on Saaremaa äärealaga, on meie keskkooli ellu jäämine meie endi kättes ja selleks tuleb paras jagu vaeva näha. Muuta kool õpilastele vastuvõetavaks - kooli lõpetaja peab saama konkurentsivõimelise hariduse, et jätkata oma valitud teed juba märksa julgemalt. Alates 1998.a. sügisest on keskkooli osas perioodõpe.

Lühiajalugu

1851 Esimesed andmed Leisis, Tuulingu talus tegutsema hakanud kihelkonnakooli kohta.
1863 Apostliku õigeusu kihelkonnakooli taasavamine Leisis (tegutses moonakatemajas, preestrimajas, köstrimajas).
1871 Ehitati Leisi uus kivikirik, algas ka koolimaja ehitus.
20.10.1873 Algas õppetöö Leisi apostliku õigeusu kihelkonnakooli vastvalminud koolimajas.
6.10.1918 Asutati Leisi Algkool (tegutses endisele kihel-konnakoolile kuulunud ruumides).
2.10.1927 Uue algkoolihoone avaaktus.
1928 Kehtestati Leisi vallavanema Filip Mölderi ettepanekul esimesena Saaremaal 6-klassiline koolikohustus ja 1929.a. suvel avati selle juures põllumajanduslik täiendusklass.
1940 Reorganiseeriti Leisi Algkool Mittetäielikuks keskkooliks.
1.02.1947 Reorganiseeriti Leisi Täiskasvanute Keskkooliks (VIII ja IX).
1950 nov. Reorganiseeriti üldhariduslikuks keskkooliks.
1953 Lõpetas keskkooli I lend.
1959-64 Leisi Keskkooli tootmisõpetuse väljakujundamine.
1980 dets. Pandi nurgakivi uuele koolihoonele.
1.09.1983 Algas õppetöö uues koolihoones.
1997 Kaasaegne arvutiklass.
1998 Raamatukogu uued ruumid.
1999 Töökoja uus sisustus.
2000 Kooli uus sümboolika.
2002-2003 Tahvli- ja klassivalgustus
2004 Tuletõrje signalisatsioon
2005 Akustiline koolikell, uued arvutid
2006 Videovalve
2008 Traadita internet koolimajas, üleminek E-koolile, õpetajate sülearvutid
2010 Täielikult renoveeritud koolimaja, uus töökeskkond (Arvutiklassi sisustus + arvutid; interaktiivsed tahvlid, projektorid klassides), ujula taasavatud
2017 Tahvelarvutite komplekt, disc- ja footgolf rada
2018 Välijõusaal, laste mänguväljak ja ronila
2021 3D printer, CNC freespink ja laser graveerija. Virtuaal-reaalsus prillid. Raamatukogu uued ruumid

2022  Leisi Kool   globbers joomla templates