Hoolekogu

Leisi Kooli hoolekogu koosseis:

Kadri Kanemägi - lapsevanemate esindaja I klassis;
Kristi Orgmets – lapsevanemate esindaja II klassis;
Kerli Leidas – lapsevanemate esindaja III klassis;
Hanna Reinol – lapsevanemate esindaja IV klassis;
Marys Kallas – lapsevanemate esindaja V klassis;
Eneli Humal – lapsevanemate esindaja VI klassis;
Pavel Kadõkov – lapsevanemate esindaja VII klassis;
Evely King – lapsevanemate esindaja VIII klassis;
Teele Kull – lapsevanemate esindaja IX klassis;
Liisa Maripuu – Piilupardi rühma lapsevanemate esindaja;
Rando Vink – Sipsiku rühma lapsevanemate esindaja;
Karmen Nõmm – Naksitrallide rühma lapsevanemate esindaja;
Liina Tabri – Lotte rühma lapsevanemate esindaja;
Pille Vatsfeldt – õpetajate esindaja põhikoolis;
Maris Puussepp – õpetajate esindaja alushariduses;
Liisa Võsu – õpilasesinduse esindaja;
Meelis Kaubi - kooli pidaja esindaja.

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 17.10.2023 nr 2-3/1228; Leisi Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

 

Leisi Kooli hoolekogu protokollid:

Protokoll nr 1; 24.10.2022
Protokoll nr 2; 29.11.2022
Protokoll nr 3; 16.02.2023
Protokoll nr 4; 01.05.2023link opens on new page
Protokoll nr 1-5/1; 31.10.2023
Protokoll nr 1-5/2; 12.12.2023link opens on new page
Protokoll nr 1-5/3; 22.02.2024link opens on new page

Avaldatud 03.08.2022. Viimati muudetud 04.03.2024.