Moto, visioon, missioon

MOTO

Leisi Koolis oskuste ja hariduse omandamine on värav tulevikku

VISIOON

Leisi Kooli visioon on saada Saaremaa uuendusmeelseimaks kooliks, kus koolipere jaoks on loodud toetav õpikeskkond ja arenguvõimalused

MISSIOON

Ühtehoidva kooliperena tagame igale lapsele ja noorele tema võimed arvestava parima arengu- ja õpitee

 

Avaldatud 03.08.2022. Viimati muudetud 21.08.2023.