Projektid

Pärsama lasteaed on liitunud “Kiusamisest vabaks!” programmiga.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

  • Sallivus– näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
  • Austus– suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaks võtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
  • Hoolivus– näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
  • Julgus– jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Rohkem infot leiate soovi korral “Kiusamisest vabaks!” projekti koduleheltlink opens on new page.

Avaldatud 20.09.2022. Viimati muudetud 20.09.2022.