Lasteaed

Lapsevanemale


Kodukord

Lasteaed on lapse teine kodu. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on eelduseks, et laps tunneb ennast lasteaias turvaliselt, on rõõmus, mis omakorda soodustab lapse arengut.
Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma infostendil.
Lasteaia kodukorraga on võimalik tutvuda järgmisel lingil:

Pärsama lasteaia kodukord

Lasteaeda vastuvõtt

Täiendavat infot lasteaiakoha taotlemise kohta saab vaadata Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaiakoha-taotlemine

Lasteaedadesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.ee

Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre,
E-post: maarja.pildre@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil:

https://haridus.saaremaavald.ee

Lapsevanema osalustasu ja toiduraha

Osalustasu ühe lapse kohta on 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast

Lapse toitlustamisega seotud kulud kannab lapsevanem. Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald osaliselt toidukulu päevamaksumuse. Pärsama Lasteaias on valla poolt kaetav toidukulu 0.52 eurot päevas .

Osalustasu ja toiduraha kohta saab pikemalt lugeda Riigi Teatajast.

Info osalustasust vabastamise ning toiduraha soodustuste kohta on leitav Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetus

Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Pärsama Lasteaia arengukava

Pärsama Lasteaia õppekava

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.

Kodukord

Lasteaed on lapse teine kodu. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on eelduseks, et laps tunneb ennast lasteaias turvaliselt, on rõõmus, mis omakorda soodustab lapse arengut.
Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma infostendil.
Lasteaia kodukorraga on võimalik tutvuda järgmisel lingil:

Pärsama lasteaia kodukord

Lasteaeda vastuvõtt

Täiendavat infot lasteaiakoha taotlemise kohta saab vaadata Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaiakoha-taotlemine

Lasteaedadesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.ee

Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre,
E-post: maarja.pildre@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil:

https://haridus.saaremaavald.ee

Lapsevanema osalustasu ja toiduraha

Osalustasu ühe lapse kohta on 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast

Lapse toitlustamisega seotud kulud kannab lapsevanem. Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald osaliselt toidukulu päevamaksumuse. Pärsama Lasteaias on valla poolt kaetav toidukulu 0.52 eurot päevas .

Osalustasu ja toiduraha kohta saab pikemalt lugeda Riigi Teatajast.

Info osalustasust vabastamise ning toiduraha soodustuste kohta on leitav Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetus

Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Pärsama Lasteaia arengukava

Pärsama Lasteaia õppekava

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.