Vastuvõtt 1. klassi

Loomise kuupäev 12.03.2024

Saaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsist taotluste vastuvõttu uue õppeaasta esimestesse klassidesse. Elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt kestab kuni 31. märtsini.

Taotluste vastuvõtt toimub Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNOlink opens on new page. Taotluse esitamiseks tuleb lapsevanemal logida sisse ARNO keskkonda ja valida 2024/2025. õppeaasta. Seejärel saab esitada KOOLIMINEKU TAOTLUSE, mille alusel määrab vallavalitsus lapsele kooli.

Kui elektroonilise avalduse esitamine ei ole võimalik, saab esitada taotluse ka paberil. Blanketi ja juhise täitmiseks leiab vallavalitsuse koduleheltlink opens on new page.

Vanem saab vastuse lapsele määratud elukohajärgse kooli kohta taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Kui vanem on saanud teate elukohajärgse kooli määramise kohta, tuleb hiljemalt 30. aprilliks esitada ARNO keskkonnas uus PÕHIKOOLI VASTUVÕTU TAOTLUS. Kui vanem soovib siiski määratud kooli muuta, tuleb esitada koolivahetuse taotlus.

Esimesse klassi minevale lapsele saab taotleda koolikohta ka pärast 31. märtsi, kuid siis määratakse koolikoht arvestades vabade kohtade olemasolu koolis. Konkreetsetest kuupäevadest kinni pidamine on oluline nii peredele kui ka koolidele, et teha vajalikud ettevalmistused uueks õppeaastaks.

Saaremaa vallas asuva kooli esimesse klassi mineva lapse perele, kelle elukoht on registreeritud Saaremaa vallas, maksab vallavalitsus ranitsatoetust 200 eurot lapse kohta. Ka ranitsatoetuse taotluse saab vanem esitada ARNO keskkonnas. Ranitsatoetused makstakse välja septembris, kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud.

Lisainfo
Üldharidusnõunik Õilme Salumäe, +372 452 5067, oilme.salumae@saaremaavald.ee
Haridus ja noorsootöö peaspetsialist Anne Põder, +372 452 5064, anne.poder@saaremaavald.ee

Viimati muudetud 08.05.2024.