Ajalugu

Ajalugu

Leisis on haridust antud teadaolevatel andmetel 1851. aastast, mil Veskelink opens on new page külas Tuulingu talu väikeses kambris alustati koolitööd.

1863 taasavati Leisis apostliku õigeusu kihelkonnakool, mis tegutses moonakatemajas, preestrimajas ja köstrimajas. Kui 1871. aastal ehitati Leisi uus kivikirik, algas ka koolimaja ehitus. Õppetöö vastvalminud koolimajas algas 20. oktoobril 1873. Sel ajal töötas kool neljaklassilisena ja kahe õpetajaga.

6. oktoobril 1918 asutati Leisi Algkool, mis tegutses endisele kihelkonnakoolile kuulunud ruumides. 1922. aastal otsustas vallavolikogu ehitada uue, 250 õpilasele mõeldud koolimaja, ent rahaliste vaidluste tõttu jäi ehituse algus venima. Nurgakivi pandi uuele koolihoonele 1. mail 1925. Avaaktus uues koolimajas toimus 2. oktoobril 1927.

1928 kehtestati Leisi vallavanema Filip Mölderi ettepanekul esimesena Saaremaal 6-klassiline koolikohustus ja 1929. aasta suvel avati kooli juures põllumajanduslik täiendusklass.

1940 reorganiseeriti toonane Leisi Algkool mittetäielikuks keskkooliks ning 1. veebruaril 1947 omakorda Leisi täiskasvanute keskkooliks. 1950. aastal sai koolist üldhariduslik Leisi Keskkool. 1953. aastal lõpetas keskkooli esimene lend, sh nt Hendrik Krumm. Sel õppeaastal, kui Leisi koolist sai keskkool, õppis Leisi koolis 243 õpilast.

Aastatel 1959–1964 kujundati Leisi Keskkoolis välja tootmisõpetus.

1980. aasta detsembris pandi nurgakivi uuele koolihoonele ning 1. septembril 1983 algas uues hoones õppetöö.

2000. aastal võeti kasutusele kooli uus sümboolika.

Leisi vallavolikogu otsustas 2016. aastal reorganiseerida Leisi keskkooli järk-järgult põhikooliks. 1. septembril 2019 muudeti kool põhikooliks ja sellest sai Saaremaa valla suurim maapõhikool.

2022. aasta kevadel otsustas Saaremaa vallavalitsus liita Leisi Kooli ja Pärsama lasteaia. Ühendatud õppeasutus alustas tööd 1. septembril 2022 ja selle direktor on alates 13. juulist 2022 Saaremaa endine abivallavanem Helle Kahm.

Lühiajalugu

1851 Esimesed andmed Leisis, Tuulingu talus tegutsema hakanud kihelkonnakooli kohta.
1863 Apostliku õigeusu kihelkonnakooli taasavamine Leisis (tegutses moonakatemajas, preestrimajas, köstrimajas).
1871 Ehitati Leisi uus kivikirik, algas ka koolimaja ehitus.
20.10.1873 Algas õppetöö Leisi apostliku õigeusu kihelkonnakooli vastvalminud koolimajas.
6.10.1918 Asutati Leisi Algkool (tegutses endisele kihel-konnakoolile kuulunud ruumides).
2.10.1927 Uue algkoolihoone avaaktus.
1928 Kehtestati Leisi vallavanema Filip Mölderi ettepanekul esimesena Saaremaal 6-klassiline koolikohustus ja 1929.a. suvel avati selle juures põllumajanduslik täiendusklass.
1940 Reorganiseeriti Leisi Algkool Mittetäielikuks keskkooliks.
1.02.1947 Reorganiseeriti Leisi Täiskasvanute Keskkooliks (VIII ja IX).
1950 nov. Reorganiseeriti üldhariduslikuks keskkooliks.
1953 Lõpetas keskkooli I lend.
1959-64 Leisi Keskkooli tootmisõpetuse väljakujundamine.
1980 dets. Pandi nurgakivi uuele koolihoonele.
1.09.1983 Algas õppetöö uues koolihoones.
1997 Kaasaegne arvutiklass.
1998 Raamatukogu uued ruumid.
1999 Töökoja uus sisustus.
2000 Kooli uus sümboolika.
2002-2003 Tahvli- ja klassivalgustus
2004 Tuletõrje signalisatsioon
2005 Akustiline koolikell, uued arvutid
2006 Videovalve
2008 Traadita internet koolimajas, üleminek E-koolile, õpetajate sülearvutid
2010 Täielikult renoveeritud koolimaja, uus töökeskkond (Arvutiklassi sisustus + arvutid; interaktiivsed tahvlid, projektorid klassides), ujula taasavatud
2017 Tahvelarvutite komplekt, disc- ja footgolf rada
2018 Välijõusaal, laste mänguväljak ja ronila
2021 3D printer, CNC freespink ja laser graveerija. Virtuaal-reaalsus prillid. Raamatukogu ja lasteaia rühma uued ruumid

Avaldatud 22.08.2022. Viimati muudetud 22.08.2022.