Head õpetajatepäeva!

Loomise kuupäev 05.10.2022

Head õpetajad! Tervitan teid tänase õpetajate päeva puhul!

Aastas on üks päev, kus kogu tähelepanu on just teil. See päev on täna! Ei ole inimest, keda mõne õpetaja olek, tegu, toetus poleks elu jooksul positiivselt mõjutanud, suunanud.

Iga päev on teie mõjualas Eestis ligi 200 000 last ja noort, kellest sõltub meie tulevik. Eesti vajab häid ja pühendunud õpetajaid. Peame veel ühiskonnana pingutama, et õpetaja motivatsioon ei raugeks. Jah, see on ka palgaküsimus, aga lahendamist vajavad ka muud aspektid: töötingimused ja õpetajaameti väärtustamine. Palk ainsana inimesi kinni ei hoia. On tarvis, et töökoormus oleks jõukohane, et oleks toimiv karjäärimudel, et koolijuhid oleks tasemel.

Viimastel aastatel oleme pidanud kohanema kiiresti muutuvate oludega. Koroonaviirusest tingitud distantsõpe ja keeruline koolikorraldus, Ukraina sõda, mis tõi vajaduse tegeleda õpilastega, kes veel eesti keelt ei oska, aga peavad varsti teistega koos edasi jõudma. Ajad on jätkuvalt keerulised, kuid üheskoos saame ka neist üle. Meil kõigil on üksteiselt midagi õppida – alustavatel õpetajatel kogenud kolleegidelt ja ka vastupidi. Uut kogemust toovad koolidesse karjääripöörajad – õpetajatööle asuvad inimesed, kel juba kogemus mõnes muus valdkonnas.

Lähiajal läheb kogu Eesti haridussüsteem üle täielikult eesti õppekeelele. Mitmekeelse haridussüsteemi ülevalpidamiseks ei ole väikesel Eestil ei ressurssi ega vajadust. Teeme ühiselt selle pingutuse, et meie tulevikupõlvkond saaks hakkama – et kellelgi ei jääks riigikeele puuduliku oskuse tõttu oma potentsiaal elus rakendamata. Ja et eesti rahvus, keel ja kultuur säiliksid läbi aegade, nagu nõuab Põhiseadus.

Ärgitan tänasel õpetajate päeval ka lapsevanemaid mõtisklema oma rolli üle lapse haridusteel. Mida oleme teinud ja mida saame ära teha, et kasvatada lapses uudishimu uute teadmiste, eesti kultuuri ja ühiskonna vastu, hoolivust kaaslaste suhtes? Kuidas saame meie anda panuse, et õpetajad ei põleks koolis läbi?

Head õpetajad, olen korduvalt mõelnud, millest küll tuleb teie motivatsioon pühendumiseks ja sisemine energia, soov anda see energia oma õpilastele edasi. Saan endise õpetajana sellest ka aru, aga imetlen teid ikkagi! Paljud teist kannavad edasi laulva revolutsiooni isamaalist tuld. Vaimustus ja vabaduseiha pole kustunud.

Teiega, õpetajad ja õppejõud, elab ärkamisaeg Eesti lasteaias, koolis ja kõrgkoolis ka täna edasi ning mina haridus- ja teadusministrina luban: Eesti riik peab teid meeles ning ja tunnustab!

Aitäh tehtu eest ja selle eest, mida veel teete! Head õpetajate päeva!

 

Tõnis Lukas
Haridusminister

Viimati muudetud 05.10.2022.