Koolipere

Hoolekogu


Leisi Kooli hoolekogu koosseis:

Kristi Orgmets – lapsevanemate esindaja;
Kerli Leidas – lapsevanemate esindaja;
Hanna Reinol – lapsevanemate esindaja;
Marys Kallas – lapsevanemate esindaja;
Eneli Humal – lapsevanemate esindaja;
Kersti Luik – lapsevanemate esindaja;
Evely King – lapsevanemate esindaja;
Teele Kull – lapsevanemate esindaja;
Keili Rosenfeldt – lapsevanemate esindaja;
Inga Moora – Piilupardi rühma lapsevanemate esindaja;
Kadri Kanemägi – Karlssoni rühma lapsevanemate esindaja;
Karmen Nõmm – Naksitrallide rühma lapsevanemate esindaja;
Liina Tabri – Lotte rühma lapsevanemate esindaja;
Marge Metsamaa – õpetajate esindaja põhikoolis;
Jaanis Valk – õpetajate esindaja põhikoolis;
Merle Kuusmaa – õpetajate esindaja alushariduses;
Ülle Tool – õpetajate esindaja alushariduses;
Iris Kütt – õpilasesinduse esindaja.
Meelis Kaubi - kooli pidaja esindaja

Alus: Saaremaa vallavalitsuse korraldus 11.10.2022 nr 2-3/1547; 
Leisi Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 

 

Leisi Kooli hoolekogu protokollid:

Protokoll nr 1; 24.10.2022

Leisi Kooli hoolekogu koosseis:

Kristi Orgmets – lapsevanemate esindaja;
Kerli Leidas – lapsevanemate esindaja;
Hanna Reinol – lapsevanemate esindaja;
Marys Kallas – lapsevanemate esindaja;
Eneli Humal – lapsevanemate esindaja;
Kersti Luik – lapsevanemate esindaja;
Evely King – lapsevanemate esindaja;
Teele Kull – lapsevanemate esindaja;
Keili Rosenfeldt – lapsevanemate esindaja;
Inga Moora – Piilupardi rühma lapsevanemate esindaja;
Kadri Kanemägi – Karlssoni rühma lapsevanemate esindaja;
Karmen Nõmm – Naksitrallide rühma lapsevanemate esindaja;
Liina Tabri – Lotte rühma lapsevanemate esindaja;
Marge Metsamaa – õpetajate esindaja põhikoolis;
Jaanis Valk – õpetajate esindaja põhikoolis;
Merle Kuusmaa – õpetajate esindaja alushariduses;
Ülle Tool – õpetajate esindaja alushariduses;
Iris Kütt – õpilasesinduse esindaja.
Meelis Kaubi - kooli pidaja esindaja

Alus: Saaremaa vallavalitsuse korraldus 11.10.2022 nr 2-3/1547; 
Leisi Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 

 

Leisi Kooli hoolekogu protokollid:

Protokoll nr 1; 24.10.2022