Leisi Kool

Moto, visioon, missioon, kooli põhiväärtused

MOTO

Edukas õppimine on võti tulevikku!

VISIOON

Leisi Koolis on kaasaegne, huvitav ja väärtusi toetav ning turvaline õpikeskkond, kus õpilane areneb ennast juhtivaks ettevõtlikuks nooreks, kes suudab tegutseda julgelt ja pädevalt kiirelt arenevas maailmas.

MISSIOON

Leisi Kool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse, ettevõtlikkuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas toimetulek edasises elus.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

AUSUS - olla aus enda ja teiste suhtes. Ausus eelkõige iseenda vastu annab julguse tunnistada enda tehtud vigu ja võimaluse kiiresti tekkinud olukordi muuta.

VASTUTUS - on võime ja oskus arvestada oma tegevuse tagajärgedega. Iga inimene vastutab kõigepealt iseenda eest.

KOHUSETUNNE - ehk meelekindlus endale võetud ülesandeid hästi täita. Kohusetundlikul inimesel on hea enesedistsipliin.

TÖÖKUS - viib sihile ja tagab eesmärkide täitmise. Töökus ei loo üksnes vahendeid eluks, vaid loob elule väärtuse.

2022  Leisi Kool   globbers joomla templates