Koolist

Moto, visioon, missioon


MOTO

Edukas õppimine on võti tulevikku!

VISIOON

Leisi Koolis on kaasaegne, huvitav ja väärtusi toetav ning turvaline õpikeskkond, kus õpilane areneb ennast juhtivaks ettevõtlikuks nooreks, kes suudab tegutseda julgelt ja pädevalt kiirelt arenevas maailmas.

MISSIOON

Leisi Kool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse, ettevõtlikkuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas toimetulek edasises elus.

 

MOTO

Edukas õppimine on võti tulevikku!

VISIOON

Leisi Koolis on kaasaegne, huvitav ja väärtusi toetav ning turvaline õpikeskkond, kus õpilane areneb ennast juhtivaks ettevõtlikuks nooreks, kes suudab tegutseda julgelt ja pädevalt kiirelt arenevas maailmas.

MISSIOON

Leisi Kool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse, ettevõtlikkuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas toimetulek edasises elus.